February 13, 2021

Ekpeye Proverbs (elu ekpeye)

Unu so leh ele, eweh dho li ikubhe, iye dho ni ikube bu uza. Meaning: the bird that hates the soil should not perch on an […]
Contact Us